bluefreesias, teksty z kwietnia 2011 roku

4 teksty z kwiet­nia 2011 ro­ku – auto­rem jest bluef­reesias.

Bo naj­piękniej­sze chwi­le swo­jego życia za­pamiętu­je się do końca! 

myśl
zebrała 10 fiszek • 29 kwietnia 2011, 14:50

Życie jest jak szpilki.
W wyglądzie piękne i nie spra­wiające problemów.
W rzeczy­wis­tości trud­ne w pos­ta­wieniu choćby jed­ne­go kroku. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 28 kwietnia 2011, 18:45

Sa­mobójstwo jest przeg­ra­niem wal­ki z sa­mym sobą. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 25 kwietnia 2011, 18:11

Ko­lej­na noc.
Wzrok kieruję ku gwiazdom.
I czuję to samo.
Wciąż to sa­mo uczucie.
Uczu­cie, że jest gdzieś tu­taj blis­ko i kocha.. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 kwietnia 2011, 16:04
bluefreesias

'' Bo uśmiech to takie "tyci" kocham "

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

bluefreesias

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność